LOGO MGU

Cetak

Logo Koperasi MGU dijelmakan dalam bentuk Lembaga satu raksasa memiliki ciri-ciri keimanan,tegak di atas satu tapak berbentuk huruf (G) yang boleh difaham atau ditafsirkan pelbagai kegunaan erti yang luas mengikut pemakaiaan bahasa Melayu mahupun Inggeris (yang bersifat positif).Logo itu hasil olahan bersama Ustaz Ishak dan Ustaz Ramli dan isterinya (Puan Fauziah).

Ciptaannya berlandaskan unsur-unsur keseragaman tertentu,iaitu:

  1. Penggabungan imej(bentuk) Symetrical dan Non-Symetrical yang menonjolkan tujuan mewujudkan perseimbangan visual,suasana harmoni dan ketenangan pandangan
  2. Penggabungan tampak (rekabentuk) Geometrik dengan Organik bertujuan mewujudkan suasana lembut dan hidup di samping kelembutan tampak logo.
  3. Hiraki struktur KON .Bertujuan mewujudkan keteguhan pada bentuk visual,bagi melambangkan keteguhan sesuatu objek.
  4. Falsafah yang tersirat dalam penciptaan LOGO,adalah sebagai lambang pengenalan,Koperasi MGU di samping bertujuan menggambarkan bertindak untuk mencapai matlamat VISI.

Penjelasan perbendaharaan kata istilah di atas ialah:

  1. Symetrical         =Perimbangan Sekata dalam bentuk(imej)
  2. Non-Symetrical   =Perimbangan Sekata secara visual dalam bentuk tidak sekata (berbeza)
  3. Organic             =Bentuk melengkung bulat(bentuk semulajadi)
  4. KON                 =Tapak besar yang menirus dari bawah ke atas. Suatu yang menjadi lambang keteguhan sesuatu organisasi khususnya.
Copyright 2011 LOGO KMGUMKB.
Free Joomla Theme by Hostgator