PENGENALAN

KOBERA Kamunting Taiping Berhad di tubuhkan pada 28 Ogos 2008 dan didaftarkan pada 07 Januari 2009.

Anggota seramai 100 orang terdiri daripada berbilang kaum.

Fungsi Utama - Pertanian

Fungsi ke dua – Jahitan

Fungsi ke tiga -  Kraftangan

Fungsi ke empat - Dobi