KEBAJIKAN

 

 

BANTUAN-BANTUAN YANG DIPEROLEHI: 

1. SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA
2. MAJLIS PEMBANGUNAN PERTANIAN PARLIMEN
3. JABATAN PERTANIAN
4. LEMBAGA NENAS
5. MAJLIS PERBANDARAN/DAERAH
6. TENAGA NASIONAL BERHAD
7. JABATAN PARIT DAN SALIRAN
8. SUMBANGAN SUMBANGAN LAIN