PENGENALAN

Koperasi ini telah didaftarkan dengan Nombor:952 pada 5hb Januari 1950 dengan dianggotai seramai 602 orang dengan nama The Taiping Malays Cooperative Housing Society Ltd dan pada 3hb September 1986 telah ditukar kepada Koperasi Serbaguna Bumiputra Taiping Berhad dan seterusnya pada 28hb Ogos 2009 ditukar pula kepada nama Koperasi Bumiputra Taiping Berhad.

Koperasi ini telah membina dan menjual rumah-rumah kepada anggota-anggotanya seperti berikut:-

Kini Koperasi ini tiada lagi mempunyai tanah untuk dimajukan dan terpaksa menceburi dalam aktiviti lain yang boleh dibuat seperti dalam bidang pertanian

Koperasi ini juga mempunyai 9 Anggota Lembaga Pengarah iaitu terdiri daripada Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan 6 ALK.

Buat masa kini koperasi tiada menggaji sebarang pekerja kerana tiada banyak kerja atau aktiviti yang dijalankan.