CARTA ORGANISASI

BIL. NAMA

PEKERJAAN  
JAWATAN
1. En.Mohd.Khair b.Sa'id
Sendiri Pengerusi
2. Hj.Abdul Malik B. Ahmad

Pesara Setiausaha
3. En.Khairul Azhar B.Yang Ahmad
Swasta Bendahari
4. Datuk Hj. Mohd. Zailani B. Hj.Jamali
Pesara A L K
5. Hj. Abdul Manaf B.Hj. Mohd.Hashim
Pesara "
6. Hj. Mohammad Sidik B. Hj. Awang
Pesara "
7. En. Amri Bin Ismail
Pesara    
"