You are here:

Organisasi

ANGKASA mengadakan Persidangan Kebangsaannya ataupun Mesyuarat Agung tahunan setahun sekali. Amalan demokrasi dalam menentukan kepimpinan diamalkan di ANGKASA. Pemilihan jawatan tertinggi seperti jawatan Presiden, Timbalan Presiden dan tiga jawatan Naib Presiden dijalankan secara membuang undi.

Struktur Organisasi ANGKASA

Klik Untuk Zoom
thumb-carta-orga-presiden.jpg


Selain pemilihan, persidangan akan membentangkan semua laporan am dan laporan kewangan ANGKASA di samping membincangkan isu-isu berbangkit secara rasmi.

Cetak PDF

Back to top

Copyright © KOKITA 2018

Template by Joomla Templates & Copywriter.