Organisasi

Sabtu, 09 Ogos 2008 07:49 Ditulis oleh Administrator

ANGKASA mengadakan Persidangan Kebangsaannya ataupun Mesyuarat Agung tahunan setahun sekali. Amalan demokrasi dalam menentukan kepimpinan diamalkan di ANGKASA. Pemilihan jawatan tertinggi seperti jawatan Presiden, Timbalan Presiden dan tiga jawatan Naib Presiden dijalankan secara membuang undi.

Struktur Organisasi ANGKASA

Klik Untuk Zoom
thumb-carta-orga-presiden.jpg


Selain pemilihan, persidangan akan membentangkan semua laporan am dan laporan kewangan ANGKASA di samping membincangkan isu-isu berbangkit secara rasmi.

Cetak