VISI & MISI

Visi dan Misi

 

Kenyataan Misi

KOMAS sentiasa berusaha kearah kecemerlangan dalam semua bidang yang diceburi bagi menjadi sebuah koperasi mithali dengan keanggotaan yang aktif dan modal saham yang besar.

KOMAS sentiasa berikhtiar untuk menyediakan kemudahan dan manfaat yang terbaik kepada semua anggota disamping mendapat keberkatan dalam pelaburan dan perniagaan yang sesuai dengan aspirasi ekonomi Islam.

 

MOTTO

KOMAS PEMANGKIN EKONOMI UMMAH"