Kewangan

KEWANGAN.

KOMAS telah membuat pelaburan yang selamt dan berlandaskan syariat seperti berikut:-

1. Pelaburan – Al-Mudarabah

a.  BIMB – RM875,000

b.  MBB – RM130,000

c.  Pelaburan Restoran Radix Fried Chicken – RM500,000

d.  Pelaburan Komoditi –RM500,000

2. Saham

a.  BIMB Unit Trust – 20,400 unit

b.  Bank Rakyat – 71,000 unit

c.  Bank Persatuan – 30,000 unit

d.  Kogerak – 1,000 unit

3. Keuntungan Tahunan

2008      -      RM 85,475.34

2009      -      RM115,611.62

2010      -      RM242,963.63

2011 -      RM512,269.91

4. Dividen Tahunan :

Pertama 15% (2008)

Kedua 10% (2009)

Ketiga 10% (2010)

Keempat 12% ( 2011 )