PROJEK

Pengubahsuaian Bangunan Kedai Makan Kolej Siswi kepada Bangunan Koperasi

Kontrak penyewaan ruang kedai koperasi di Bangunan UKPK telah pun tamat pada Mei 2011 dan telah diarahkan berpindah oleh pihak pengurusan universiti ke tapak baru di kedai makan kolej siswi dengan cara kos pengubahsuaian bangunan ditanggung sepenuhnya oleh pihak koperasi.  Bangunan ini dibina dan dilengkapi dengan ruang kedai, ruang pejabat dan bilik stor.

Proses pengubahsuaian tapak telah dilaksanakan bermula pada awal bulan Jun 2011 dan diarahkan berpindah pada 30 Jun 2011 dalam keadaan bangunan 60% siap.  Operasi perniagaan di bangunan ini hanya dapat dimulakan pada 7 Julai 2011 sehingga kini dengan menggunakan kapasiti bekalan elektrik sedia ada.  Koperasi sedang di dalam proses untuk melengkapkan bangunan ini dengan pemasangan kabel elektrik 3 phase, pemasangan kabel telefon, pembinaan kiosk di sekeliling kedai, pemasangan pagar, pembinaan laluan pelajar, pemasangan grill, pemasangan CCTV, pembinaan tempat rehat pelajar dengan perkhidmatan ‘wireless’, pembinaan longkang, dan penukaran atap baru.  Kesemua kos pembinaan ini adalah di bawah tanggungan koperasi dan proses pembinaan akan dilakukan secara berperingkat bergantung kepada kewangan koperasi.

Permohonan bantuan kewangan telah dimajukan kepada SKM Wilayah Jengka untuk dipertimbangkan bagi mengurangkan beban kewangan yang terpaksa ditanggung oleh pihak koperasi, yang mana ia menelan belanja yang agak besar. Kos pengubahsuaian bangunan adalah seperti berikut;

Bangunan (Ruang kedai, pejabat & bilik stor)

RM    80,000.00

Pemasangan Kabel Elektrik

RM    16,640.00

Pemasangan Kabel Telefon

RM       6,979.30

Pemasangan Grill

RM       3,330.00

Awning & Lantai

RM    12,980.00

Lain-lain (pagar, atap, longkang, grill)

RM    20,000.00 ++


RM  139,929.30 ++

Pengubahsuaian Bangunan Kedai Makan Kolej Siswa kepada Bangunan Koperasi

Kontrak penyewaan ruang kedai koperasi di Bangunan UKPK telah pun tamat pada Mei 2011 dan telah diarahkan berpindah oleh pihak pengurusan universiti ke tapak baru di kedai makan kolej siswi dengan cara kos pengubahsuaian bangunan ditanggung sepenuhnya oleh pihak koperasi.  Bangunan ini dibina dan dilengkapi dengan ruang kedai, ruang pejabat dan bilik stor.

Proses pengubahsuaian tapak telah dilaksanakan bermula pada awal bulan Jun 2011 dan diarahkan berpindah pada 30 Jun 2011 dalam keadaan bangunan 60% siap.  Operasi perniagaan di bangunan ini hanya dapat dimulakan pada 7 Julai 2011 sehingga kini dengan menggunakan kapasiti bekalan elektrik sedia ada.  Koperasi sedang di dalam proses untuk melengkapkan bangunan ini dengan pemasangan kabel elektrik 3 phase, pemasangan kabel telefon, pembinaan kiosk di sekeliling kedai, pemasangan pagar, pembinaan laluan pelajar, pemasangan grill, pemasangan CCTV, pembinaan tempat rehat pelajar dengan perkhidmatan ‘wireless’, pembinaan longkang, dan penukaran atap baru.  Kesemua kos pembinaan ini adalah di bawah tanggungan koperasi dan proses pembinaan akan dilakukan secara berperingkat bergantung kepada kewangan koperasi.

Permohonan bantuan kewangan telah dimajukan kepada SKM Wilayah Jengka untuk dipertimbangkan bagi mengurangkan beban kewangan yang terpaksa ditanggung oleh pihak koperasi, yang mana ia menelan belanja yang agak besar. Kos pengubahsuaian bangunan adalah seperti berikut;

Bangunan (Ruang kedai, pejabat & bilik stor)

RM    80,000.00

Pemasangan Kabel Elektrik

RM    16,640.00

Pemasangan Kabel Telefon

RM       6,979.30

Pemasangan Grill

RM       3,330.00

Awning & Lantai

RM    12,980.00

Lain-lain (pagar, atap, longkang, grill)

RM    20,000.00 ++


RM  139,929.30 ++

Pengubahsuaian Bangunan Kedai Makan Kolej Siswa kepada Bangunan Koperasi

Kontrak penyewaan kedai koperasi Kolej Siswa akan berakhir pada 30 November 2011 dan pihak Universiti secara lisannya telah mengarahkan koperasi untuk mengubahsuai kedai makanan kolej siswa kepada bangunan koperasi yang baru dengan kos pengubahsuaian ditanggung sepenuhnya oleh pihak koperasi.  Pelan pengubahsuaian bangunan sedang di dalam proses pembinaan, dan koperasi sedang di dalam proses penyediaan kertas kerja bagi mendapatkan bantuan ubahsuai kedai dari pihak SKM yang akan dimajukan dalam masa terdekat.

Tapak bangunan baru ini dilihat sangat strategik untuk operasi perniagaan kerana ia merupakan pusat pertembungan antara laluan pelajar dari Kolej Siwa, Kolej dan Kompleks Kediaman Siswi ke bilik kuliah. Melalui mesyuarat ALK terdahulu, tapak ini akan diubahsuai menjadi kedai runcit dan kedai buku koperasi.  Kerja-kerja pengubahsuaian tapak sepatutnya perlu dipercepatkan bagi membolehkan kedai dibuka dan beroperasi pada pembukaan semester baru pada 21 November 2011.