PRINSIP KOPERASI

Print

PRINSIP- PRINSIP KOOP

1. Keanggotaan Sukarela & Terbuka

2. Kawalan Demokratik Anggota

3. Penglibatan Ekonomi Anggota

4. Autonomi Dan Kebebasan

5. Pendidikan, Latihan & Maklumat

6. Kerjasama Antara Koperasi

7. Prihatin Terhadap Komuniti

 

VISI

1) Inovatif, Berdaya Saing, Progresif Dan Berinteraktif

2) Penglibatan Koperasi Dalam Pelbagai Sektor Ekonomi

3) Memperkasakan Anggota Dalam Masyarakat

4) Modal Insan Kompeten Dan Berdaya Keusahawanan

5) Usahawan Bertakwa, Akhlak Mulia Dan Berwibawa

 

MISI KPMK

1) Untuk Meningkatkan Taraf Ekonomi Anggota KPMK

2) Menyediakan Peluang Pelaburan Dan Perniagaan Kepada Anggota KPMK

3) Menyediakan Kemudahan Pinjaman Kredit Kepada Anggota

4) Menyediakan Skim Kebajikan Kepada Anggota

5) Menggalakkan Penyertaan Anggota KPMK Dalam Aktiviti Koperasi

 

AKTIVITI-AKTIVITI KPMK

Ø Kredit

Ø Pengguna

Ø Hartanah

Ø Keusahawanan (Import Dan Eksport Lembu Ap)

Ø Pemasaran

Ø Perhotelan