CGTS (Kelompok)

IKHLAS COMPREHENSIF GROUP TAKAFUL

 • Pampasan terhadap kematian yang berpunca daripada kematian biasa ataupun penyakit.
 • Perbelanjaan pengkebumian untuk anggota, pasangan dan anak-anak (maksimum 3 orang) akan dibayar serta-merta setelah mendapat surat pengesahan kematian.
 • Pampasan terhadap keilatan kekal sepenuhnya yang berpunca daripada kemalangan atau biasa/penyakit.
 • Pampasan terhadap kematian yang berpunca daripada kemalangan.
 • Faedah Pendapatan Harian Hospital apabila dimasukkan ke wad.
 • Faedah simpanan yang menarik..
KEISTIMEWAAN SKIM
 • Menyediakan jaminan kewangan untuk keluarga anda sekiranya berlaku kematian atau keilatan kekal sepenuhnya.
 • Sumbangan bulanan yang rendah berbanding dengan insurans individu.
 • Pendaftaran mudah – borang permohonan yang ringkas dan senang untuk diisi.
 • Pemotongan gaji yang mudah.
 • Pengecualian daripada cukai pendapatan ke atas jumlah sumbangan tahunan yang dibayar.
 • Pasangan peserta layak menyertai skim ini (selepas penyertaan dari 20 peserta).
 • Peluang memilih perlindungan sumbangan bulanan yang sesuai dengan keperluan anda, seperti yang ditunjukkan dalam JADUAL SUMBANGAN.
 • Pilihan untuk meneruskan perlindungan selepas meningggalkan Syarikat/Koperasi/Pertubuhan/Persatuan.
 • Sijil Penyertaan untuk setiap anggota.
 • Tidak perlu pemeriksaan perubatan.