Education Takaful

IKHLAS EDUCATION TAKAFUL-PLAN ASAS

Dana khas untuk pendidikan anak-anak
Had Umur Penyertaan: 30Hari-12Tahun
Perlindungan Asas : Min RM10,000 - Max RM 30,000
Umur Matang Flexibel: Pada umur 18thn,19thn, 20thn, 21thn, 22thn atau 23 tahun
Jumlah  Sumbangan : Mengikut kemampuan pada had minima 
mengikut umur.

PENGELUARAN NILAI TUNAI

DIBENARKAN 3 KALI SEPANJANG TEMPOH PENYERTAAN TANPA FAEDAH
Maksima 50% setiap pengeluaran

ANUGERAH PENCAPAIAN CEMERLANG
PEPERIKSAAN
PENCAPAIAN MINIMA
MANFAAT MINIMA DI BAYAR
UPSR 5A RM 500-00
PMR 7A RM 700-00
SPM 7A RM 700-00

Nota: Dibayar mengikut syarat pencapaian minima
: setiap A besamaan RM100.00

PENGECUALIAN SUMBANGAN

Jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal kepada pembayar segala kos pembiayaan  sumbangan polisi ditanggung oleh syarikat sehingga matang

JUMLAH SUMBANGAN

Flexible.Nilai Tambahan Sumbangan (TOP UP) dibenarkan selepas 1 tahun polisi