Saving Takaful

IKHLAS SAVING TAKAFUL-PLAN ASAS

HAD UMUR PENYERTAAN :30 Hari - 70 Tahun
PERLINDUNGAN ASAS: Min RM10,000 - Max subjek kpd pengunderaitan
JUMLAH SUMBANGAN : Mengikut kemampuan pada had minima 
mengikut umur.

PENGELUARAN NILAI TUNAI

DIBENARKAN 3 KALI SEPANJANG TEMPOH PENYERTAAN TANPA FAEDAH
Maksima sehingga 30% setiap pengeluaran.

FAEDAH-FAEDAH ASAS

1. Manfaat kematian biasa/penyakit atau kemalangan
2. Manfaat Keilatan kekal menyeluuh.
3. Manfaat Serahan
4. Manfaat Matang