Perkhidmatan Pembiayaan

Perkhidmatan pengeluaran pembiayaan tunai oleh koperasi yang menjalankan aktiviti pembiayaan kepada anggotanya supaya menjadi lebih mudah, cekap dan berkesan