siapa kami

 • SIAPA KAMI

  KEANGGOTAAN

  Keanggotaan Koperasi ini terdiri daripada sekalian mereka yang turut sama dalam permohonan untuk mendaftar Koperasi ini dan mereka yang diterima menjadi anggota selepas pendaftaran mengikut peraturan dan Undang–Undang Kecil Koperasi ini dari semasa ke semasa.

  More

Sejarah Kami

 • PENGENALAN KOPERASI UMMAH SELANGOR BERHAD (KOUMMAH)

  “Asas penubuhan KO-UMMAH untuk menjadikan KOPERASI sebagai sebuah PLATFORM kepada para Graduan MBA Islamic Banking and Finance - GSB UKM menyumbang kepada sebarang aktiviti melibatkan EKONOMI dan KEMASYARAKATAN”

  [...]