Keanggotaan

Permohonan Sebagai Anggota KUMUDA

Keanggotaan baru Koperasi Usahawan Muda Pulau Pinang Bhd (KUMUDA) masih dibuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bermastautin, mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi KUMUDA, yakni empat (4) buah daerah-daerah dalam negeri Pulau Pinang - Timur Laut (TL), Barat Daya (BD), Seberang Perai Utara (SPU) dan Seberang Perai Tengah (SPT).


Sepanjang setahun sejak tempoh penajaan bermula APRIL 2009 hinggalah 31 MAC 2010, KUMUDA telah menerima permohonan keanggotaan dari seramai 273 orang, dan telahpun mendaftarkan anggota bersaham penuh seramai lebih 70 orang. Bergantung kepada ketetapan Mesyuarat Agung Tahunan, keahlian baru akan ditutup selepas mencapai bilangan tertentu anggota.

Borang Keanggotaan(Di sini)

Last Updated (Tuesday, 14 August 2012 04:02)