• Barisan Ahli Lembaga Koperasi

 • Koperasi SMK Dato' Mohd Taha berhad ditubuhkan pada tahun 1996.Koperasi telah 
  berdaftar dengan ANGKASA dan pendaftaran sekolah.Matlamat koperasi SMK Dato'
  Mohd Taha Berhad adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman
  keusahawanan kepada semua ahli

 • Menjual alat tulis kepada guru, pelajar, staf sokongan dan komuniti setempat.
  Menjadi urusetia kepada ALK dan ahli koperasi yang ingin menghadiri
  kursus-kursus berkaitan bidang koperasi anjuran Angkasa, Maktab Kerjasama
  dan lain-lain agensi berkaitan.

 • Nyanyian Lagu Koperasi SMKDMT