PostHeaderIcon Kegiatan Utama Koperasi

  • Menjual alat tulis kepada guru, pelajar, staf sokongan dan komuniti setempat
  • Menjadi urusetia kepada ALK dan ahli koperasi yang ingin menghadiri kursus-kursus
  • berkaitan bidang koperasi anjuran Angkasa, Maktab kerjasama dan lain-lain Agensi berkaitan