PostHeaderIcon Pengenalan

Koperasi SMK Dato' Mohd Taha berhad ditubuhkan pada tahun 1996.Koperasi telah berdaftar dengan ANGKASA dan pendaftaran sekolah.Matlamat koperasi SMK Dato' Mohd Taha Berhad adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman keusahawanan kepada semua ahli terutamanya dalam kalangan pelajar SMK Dato' Mohd Taha. Koperasi SMK Dato' Mohd Taha Berhad juga berharap dapat bersaing secara sihat ke arah mempelopori gerakan koperasi terbilang di Malaysia.