TUJUAN PENUBUHAN Print
Written by Administrator   

Tujuan koperasi sekolah secara khususnya seperti berikut :

i.  Pendidikan kepada pelajar-pelajar.

ii.  Memberi latihan dalam bidang ilmu   perniagaan dan pentadbiran/   pengurusan koperasi.

iii.  Melahir dan memupuk minat   menjadi usahawan