PROFILE KOUPSI

  UNIT INDUK

  AKTA KOPERASI

  CADANGAN / ADUAN

  LEMBAGA PENGARAH

  UNIT BUKU

  UNDANG-UNDANG KECIL

  RAKAN NIAGA

  PENGURUSAN KOUPSI

  UNIT BAKERI & KAFE

  TADBIR URUS KOPERASI

  PELANGGAN KAMI

  JURUAUDIT DALAMAN

  UNIT PASAR MINI

  LAPORAN TAHUNAN

  KURSUS KOPERASI

   AHLI KOPERASI

  UNIT KOOPCC               

  BORANG ONLINE

  LOGIN EMAIL


  JURUAUDIT DALAMAN

Jawatankuasa Audit Dalaman (JAD) merupakan satu Jawatankuasa yang mengaudit segala laporan dari semua bahagian supaya tidak berlaku penyelewengan di dalam sesebuah pertubuhan atau institusi.

Selain itu, JAD memainkan peranan penting bagi memastikan perjalanan sesebuah koperasi mengikut peraturan undang-undang kecil koperasi. Satu laporan akan diberikan kepada Lembaga Pengarah sebagai cadangan yang boleh diambil oleh Lembaga Pengarah Koperasi terhadap pandangan audit dalaman.

Namun demikian pihak Lembaga Pengarah berhak menerima atau menolaknya bergantung kepada keputusan kolektif. Selain itu, JAD juga disyaratkan wajib memberi satu laporan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agong Koperasi untuk pengetahuan ahli koperasi.

 

 

 

Juruaudit Dalaman Sesi 2008/2009

En. Samsudin b. Suhaili

En. Raja Ahmad Shalaby b. Raja Hasan

Puan Hazizee Khazoona bt. Harun