PROFILE KOUPSI

  UNIT INDUK  

  AKTA KOPERASI

  CADANGAN / ADUAN

  LEMBAGA PENGARAH

  UNIT BUKU

  UNDANG-UNDANG KECIL

  RAKAN NIAGA

  PENGURUSAN KOUPSI

  UNIT BAKERI & KAFE

  TADBIR URUS KOPERASI

  PELANGGAN KAMI

  JURUAUDIT DALAMAN

  UNIT PASAR MINI

  LAPORAN TAHUNAN

  KURSUS KOPERASI

   AHLI KOPERASI  

  UNIT KOOPCC              

  BORANG ONLINE

  LOGIN EMAIL


  Lembaga Pengarah

Ahli Lembaga Pengarah (ALK) Koperasi UPSI Berhad dilantik menerusi mesyuarat Agong yang biasanya dijalankan setiap tahun. Selepas itu Mesyuarat Pertama Lembaga Pengarah terus dijalankan bagi memilih Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari.

Setakat ini 12 orang Ahli Lembaga Pengarah yang telah dilantik di kalangan ahli koperasi secara undian demokrasi. Mereka terdiri daripada kakitangan tetap Universiti Pendidikan Sultan Idris yang datang daripada pelbagai peringkat dan bidang pekerjaan.

Peranan utama Lembaga Pengarah sebagai penentu dasar dan polisi Koperasi UPSI Berhad. Mereka perlu memastikan perjalanan koperasi selaras dengan matlamat penubuhan koperasi mengikut peruntukan undang-undang kecil, Koperasi UPSI Berhad.

Bagi melancarkan perjalanan koperasi, 3 tunggak utama iaitu Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari berada di dalam Jawatankuasa Eksekutif. Manakala Ahli Lembaga yang lain memainkan peranan mereka di dalam biro-biro perniagaan koperasi.

 

 

  Ahli Lembaga KOUPSI 2009/2010

 

   Jawatankuasa Eksekutif KOUPSI

Prof. Madya Dr.Amir Hasan B. Dawi (Pengerusi)

Dr.Azhar B. Hj. Wahid (Setiausaha)

 En. Abd Halim B. Ali (bendahari)

 

    Ahli Lembaga Pengarah KOUPSI

Dr.Seri Lanang Jaya B. Hj. Rohani

Dr. Sohaimi B. Lazim

En. Bakri B. Samad

Pn. Maskana Bt. Ahmad

 En. Nik Hassan Basri B. Nik Ab Kadir

Pn. Hjh. Saayah Bt. Harun

 En. Mohd Razalli B. Ahmad Termizi

En. Hassan B. Mohd Ghazali 

Dr.Jamal@Nordin Bin Yunus